Ljiljana Zdravkovic

Ljiljana Zdravković

Iskustvo

Preko 15 godina HR iskustva u internacionalnim organizacijama.

Tokom poslednjih 5 godina se aktivno bavi digitalizacijom HR procesa i Employee Experiencea.

Uverena da je direktan, ljudski kontakt od posebnog značaja za EX kroz kreiranje kvalitetnih odnosa i pozitivnog radnog okruženja.

Specijalnost

Kao magistar menadžmenta ljudskih resursa i sa 18 godina iskustva na pozicijama u HR-u u internacionalnim kompanijama.

Specijalnost mi je unapređenje organizacione kulture , inkluzija i upravljanje različitostima.

Obuke

20 godina trenerskog rada na unapređenju soft skills.

Održan veliki broj treninga na temu:

Unapređenja komunikacijskih veština,

Veština davanja feedbacka,

Asertivne komunikacije,

Motivacije zaposlenih i unapređenja timskog rada,

Određivanja prioriteta,

Upravljanja vremenom,

Performace managementa - definisanje ciljeva i praćenje realizacije,

Upravljanje stresom na poslu.