Employee Experience

Šta je employee experience?

“Iskustvo nije ono to se dešava čoveku. Iskustvo je ono što čovek radi s tim što mu se dešava”. Oldus Haksli

Šta oblikuje iskustvo zaposlenih?

Po definiciji iskustvo zaposlenih je „skup percepcija koje zaposleni imaju na poslu kao odgovor na njihovu interakciju sa organizacijom”, a u praksi iskustvo zaposlenih predstavlja osećaj koji se se formira pogledom na objavljeni oglas na portalima za zapošljavanje, doživljaj tokom procesa selekcije i razgovora za posao, posvećenost i briga tokom uvođenja novozaposlenog u posao, podrška kolega i poslodavca za dalji lični i profesionalni razvoj…

Organizacije su transformisale način na koji vode svoj biznis, Lideri su videli priliku da unaprede svoj način vođenja ljudi, da ih više slušaju i poboljšaju svoju komunikaciju sa njima. Zaposleni su pred iskušenjima sa kojima se nikada nisu suočili i novim načinima radnog angažovanja. Tržište radne snage je postalo prava arena. Do skora su organizacije birale svoje zaposlene, sada zaposleni biraju organizacije, imaju drugačije potrebe i drugačija očekivanja od poslodavca.

Zarada i dalje ostaje jedan od važnih faktora zadovoljstva zaposlenih ali ne i primarni faktor. Zaposleni traže više. Hoće da budu primećeni, vidljivi, pohvaljeni, da budu uključeni i da doprinose. Više nije dovoljno biti najbolji poslodavac, već biti autentičan poslodavac.

I šta ćemo sad?

Da bi imale uticaja, organizacije treba da stvore strategije razvoja zaposlenih koje će omogućiti zadovoljenje velikog broja različitih potreba zaposlenih i doprineti da se oni osećaju zadovoljno, bezbedno i zaista budu deo sistema.

Uticaj zadovoljstva zaposlenih na poslovanje je očigledan, od stabilnosti tima do povećane produktivnosti. Svima je jasno da bez zadovoljnih zaposlenih nema ni zadovoljnih klijenata.