CEXAS Advisory Board

Nastavni plan i sadržaj programa CEXAS Akademije podržava CEXAS Advisory board koji čine biznis lideri iz najuticajnijih regionalnih kompanija.
Vršeći redovan stručni pregled CEXAS Leadership program obezbeduje da je nastavni plan uskladjen sa potrebama tržišta i da pokriva najsavremenije CX veštine, kompetencije i potrebna znanja.

U saradanji sa vodećim regionalnim kompanijama koji razvijaju visoke CX standarde, konstantno usavršavamo naš program kako bi se usaglasili sa realnim potrebama tržišta.

CEXAS Advisory Board

Branka Pudrlja Durbaba

Senior Market Director / CMO at A1 Srbija d.o.o.

Vedrana Tonković

Customer experience consultant at CX Centar

Zoran Vasiljev

Partner & President (Americas & APAC)
Vega IT

Andrijana Aleksić

Executive Director NLB Komercijalna banka a.d. Beograd

Dr Dušan Borovčanin

Assistant Professor Singidunum University

Dragan Đorđević

Country Lead CEXAS

boja-cexas-logo (1)
Ljiljana Zdravković

Employee Experience CEXAS

boja-cexas-logo (1)
Vladimir Joksić

Direktor CEXAS Akademije

boja-cexas-logo (1)